Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα giorgio bernardelli. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα giorgio bernardelli. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

CRETA, A RISCHIO IL CONCILIO PANORTODOSSOAnnunciato come un evento storico dovrebbe aprirsi il 19 giugno, ma diverse Chiese ortodosse premono per un rinvio a causa di problemi irrisolti. E Mosca ha chiesto a Costantinopoli una riunione preparatoria straordinaria per «verificarne la fattibilità»
L’inizio solenne è fissato per il 19 giugno, solennità di Pentecoste del calendario giuliano. Ma più si avvicina lo storico giorno dell’apertura a Creta del Concilio panortodosso