Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Aristotle Papanikolaou. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Aristotle Papanikolaou. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

WHOSE PUBLIC? WHICH ECCLESIOLOGY?

Dr. Aristotle Papanikolaou, Archbishop Demetrios Professor in Orthodox Theology and Culture at Fordham University, Senior Fellow and co-founder, Orthodox Christian Studies Center

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

RACISM: AN ORTHODOX PERSPECTIVE


 by Aristotle Papanikolaou

The primary goal of the Orthodox Christian is to struggle toward theosis—deification. The word theosis often conjures up images of a super hero like Thor or a Greek god like Zeus.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

TRANSFIGURATING PRACTICESOn the day of our Lord’s Transfiguration, whose feast day is celebrated on August 6th, Jesus took with him three disciples, Peter, John and James (Mt 17:1-9; Mk 9:2-8; Lk 9:28-36). 

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΟ

Η φωτογραφία είναι απο την επίσκεψη του Καθηγητή στο Κέντρο CEMES
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "Θεολογία". (Η συνέχεια [B´ μέρος] τοῦ ἀφιερώματος ''Πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας", 87 (2016), σ. 25-47.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

PANORTHODOX SYNOD AND THE THEOLOGY OF PERSONHOOD1 (ARISTOTLE PAPANIKOLAOU)


 FROM SOPHIA TO PERSONHOOD: THE DEVELOPMENT OF THE 20TH C. ORTHODOX THEOLOGY FROM S. BULGAKOV THROUGH V. LOSSKY AND D. STANILOAE TO METROPOLITAN JOHN D. ZIZIOULAS PATRISTIC SEMINAR ORGANIZED BY VOLOS ACADEMY WITH SUPPORT FROM
THE VIRGINIA FARAH FOUNDATION, ATHENS, GREECE
ARISTOTLE PAPANIKOLAOU, FORDHAM UNIVERSITY
In this essay, I wish to demonstrate the contextuality of contemporary Orthodox theologies of personhood. I will argue that these theologies of personhood are an example, first, of hermeneutical contextuality, by which I mean an attempt to interpret the tradition while simultaneously engaging the thought-forms and questions of a given time and space. Such hermeneutical contextuality is a given dimension of being human and, in this sense, all Orthodox theology, patristic and contemporary, is hermeneutically contextual.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

POLITICAL NESTORIANISM AND THE POLITICS OF THEOSIS


by Aristotle Papanikolaou, 
This essay was originally delivered as a public talk at the June 2015 Fordham/OTSA conference on the upcoming Great and Holy Council of the Orthodox Church. It was part of a panel on “The Contribution of the Orthodox Church to the Realization of Justice, Freedom, Brotherhood, and Love among Peoples.”