Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Alexander Rentel. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Alexander Rentel. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΕXAMINING THE RULES OF CONSENSUS FROM THE CANONICAL PERSPECTIVE


ALEXANDER RENTEL, EXAMINING THE RULES OF CONSENSUS FROM THE CANONICAL
PERSPECTIVE STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, 1 (2017), PP.17-28
ABSTRACT. The rules of consensus posed problems for the Holy and Great Council both prior to the council and during. This paper explores some of these reasons and examines the canonical witness for a clearer understanding of consensus within the canonical tradition.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

THE SYNAXIS OF PRIMATES: A PRELUDE TO CONCILIARITY AND UNITY


by Rev. Dr. John Chryssavgis, with Rev Dr. Alexander Rentel, public orthodoxy

Amid a great storm of words and clouds of recriminations, first His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, and then the other venerable presidents of the autocephalous Churches, landed at airports in Crete and stepped off their planes to clear and sunny days typical of this Greek island that enjoys apostolic roots.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

ON CONSENSUS: A CANONICAL APPRAISAL


V. Rev. Alexander Rentel
  Ecumenical Patriarchate Press Office
A key component of the document Organization and Working Procedure is the requirement for unanimity for the approval of any texts or amendments. The primates of the Churches can adopt procedures for the running of the council; nothing in the canonical tradition forbids the adoption of such rules, and consensus as a rule for decision making has a long history in the Church.