Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υφαντίδης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υφαντίδης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

DUE DOCUMENTI CONGIUNTI DAI VESCOVI DELL’ANTICA E DELLA NUOVA ROMA: LA CUSTODIA DEL CREATO NEL PENSIERO TEOLOGICO E PASTORALE DI L.S. BARTOLOMEO DI COSTANTINOPOLI E DI GIOVANNI PAOLO II E FRANCESCO DI ROMADue documenti congiunti dai Vescovi dell’Antica e della Nuova Roma: la custodia del creato nel pensiero teologico e pastorale di L.S. Bartolomeo di Costantinopoli e di Giovanni Paolo II e Francesco di Roma
Relazione al Convegno  nazionale dal titolo: Ecologia integrale e spiritualità ecologica. Teologi, pastori e personalità ecclesiali si interrogano ecumenicamente sull’ Enciclica Laudato Si’
Prato, 17-18 giugno 2018
Archimandrita Evangelos Yfantidis
Vicario Generale dell’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ 2016)


                                                             Greek-Italiano
Πτυχές της Χριστιανικής Ηθικής με βάση τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη 2016)
Διάλεξη του Αρχιμ. Ευαγγέλου Υφαντίδη, Πρωτοσύγκελλου Ι. Μητρ. Ιταλίας και Μελίτης, στη Θεολογική Σχολή Τριβενετικής Ιταλίας

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

L' ECUMENISMO ATTRAVERSO IL VI DOCUMENTO DEL SANTO E GRANDE SINODO DELLA CHIESA ORTODOSSACONCLUSIONE
al Convegno ecumenico nazionale convocato dalla
Conferenza Episcopale Italiana
a titolo: “Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo” (cfr. Ef 2,16)
Assisi, 20-22 novembre 2017
† Archimandrita Evangelos Yfantidis
Vicario Generale dell’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

NEL NOME DI COLUI CHE CI RICONCILIA TUTTI IN UN SOLO CORPO” (CFR. EF 2,16)


“Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo” (cfr. Ef 2,16)

 CONCLUSIONE
al Convegno ecumenico nazionale convocato dalla Conferenza Episcopale Italiana a titolo: “Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo” (cfr. Ef 2,16)
Assisi, 20-22 novembre 2017
 

Archimandrita Evangelos Yfantidis 

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

"OΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

"Oρθόδοξη Εκκλησία και διεθνής κοινότητα - Η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις διεθνείς σχέσεις"

Παρουσίαση του επιστημονικού συγγράμματος του Αρχιμ.π.Ευαγγέλου Υφαντίδη

L’ENCICLICA “LAUDATO SI” E LA CUSTODIA DEL CREATO


L’ENCICLICA “LAUDATO SI” E LA CUSTODIA DEL CREATO
Relazione per l’incontro di formazione per i sacerdoti del Patriarcato di Venezia
 Venezia - Centro pastorale card. Urbani di Zelarino - 21 gennaio 2016
Archimandrita Evangelos Yfantidis
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta  

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

L’ENCICLICA PATRIARCALE E SINODALE, SULLA CONVOCAZIONE DEL SANTO E GRANDE SINODO DELLA CHIESA ORTODOSSA


Evangelos Yfantidis, Vicario Generale della Sacra Archidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta La presente relazione è una coppia dell’omelia: “Il Santo e Grande Sinodo della Chiesa Ortodossa, quale si è tenuta nel centro ecumenico Eugenio IV - istituto delle scienze sociali “Nicolò Rezzara”, a Vicenza, il 3 maggio 2016

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

L' ASSENZA DI MOSCA? NON E DECISIVA» L'INTERVISTA ALL'ARCHIMANDRITA EVANGELOS YFANTIDIS, VICARIO GENERALE DELL’ARCIDIOCESI ORTODOSSA DI ITALIA E MALTA


L’archimandrita Evangelos Yfantidis, vicario generale dell’arcidiocesi ortodossa di Italia e Malta, guarda con speranza all’evento di Creta e non nasconde il disappunto quando gli ricordiamo quelle “debolezze” del Concilio o Sinodo (sulla corretta definizione ci sono diverse scuole di pensiero) in corso, che secondo diversi osservatori ne ridimensionano di molto la portata.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


 Γραφεί ο Αρχιμ.Ευάγγελος Υφαντίδης, Πρωτοσύγκελλος Ι.Μητρ.Ιταλίας καΙ Μελίτης
ΑΜΕΝ
Εἰσαγωγή
i. Ἐγκύκλιος καλεῖται ἡ ἐπιστολή ἡ ὁποία ἀποστέλλεται ἀπό τήν κεντρική διοίκηση ἑνός ὀργανισμοῦ πρός τούς διοικητικούς του ὑπαλλήλους, ἤ μόνον πρός ὁρισμένη κατηγορία τους, μέ τήν ὁποία τούς παρέχεται ἡ ἑρμηνεία τῶν
διατάξεων τῶν νόμων καί τῶν διαταγμάτων.