Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

ОТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ОСТАЛЬНЫМ ХРИСТИАНСКИМ МИРОМ


OFFICIAL DOCUMENTS OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ-RELATIONS OF THE ORTHODOX CHURCH WITH THE REST OF THE CHRISTIAN WORLD
ОТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ОСТАЛЬНЫМ ХРИСТИАНСКИМ МИРОМ

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Важность поста и его соблюдение сегодня


OFFICIAL DOCUMENTS OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH
Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
THE IMPORTANCE OF FASTING AND ITS OBSERVANCE TODAY

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕOFFICIAL DOCUMENTS OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH
ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ENCYCLICAL OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF ORTHODOX CHURCH

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

OFFICIAL DOCUMENTS OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH
ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ  
MESSAGE OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO E I SUOI IMPEDIMENTI

L’IMPORTANZA DEL DIGIUNO E LA SUA OSSERVANZA OGGI

L’IMPORTANZA DEL DIGIUNO
E LA SUA OSSERVANZA OGGI
THE IMPORTANCE OF FASTING AND ITS OBSERVANCE TODAY

RELAZIONI DELLA CHIESA ORTODOSSA CON IL RESTO DEL MONDO CRISTIANO

L’AUTONOMIA E IL MODO DI PROCLAMARLAL’AUTONOMIA E IL MODO DI PROCLAMARLA
AUTONOMY AND THE MEANS BY WHICH IT IS PROCLAIMED

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Документ: Мисија Православне Цркве у савременом свету

Документ: Мисија Православне Цркве у савременом свету
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ
THE MISSION OF THE ORTHODOX CHURCH IN TODAY’S WORLD
МИСИЈА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

MENSAGEM DO SANTO E GRANDE CONCÍLIO DA IGREJA ORTODOXA


holyandgreat_logo


MENSAGEM DO SANTOE GRANDECONCÍLIO DA IGREJA ORTODOXA
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
MESSAGE OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH
SACRA ARQUIDIOCESE ORTODOXA DE BUENOS AIRES E EXARCADO DA AMERICA DO SUL

ENCÍCLICA DO SANTO E GRANDE CONCÍLIO DA IGREJA ORTODOXA


 ENCÍCLICA DO SANTO E GRANDE CONCÍLIO DA IGREJA ORTODOXA
 SACRA ARQUIDIOCESE ORTODOXA DE BUENOS AIRES E EXARCADO DA AMERICA DO SUL

DOCUMENTO CONCILIAR 1: «A IMPORTÂNCIA DO JEJUM E A SUA OBSERVÂNCIA HOJE»


DOCUMENTO CONCILIAR 1: «A IMPORTÂNCIA DO JEJUM E A SUA OBSERVÂNCIA HOJE»
Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ -THE IMPORTANCE OF FASTING AND ITS OBSERVANCE TODAY
SACRA ARQUIDIOCESE ORTODOXA DE BUENOS AIRES E EXARCADO DA AMERICA DO SUL 

DOCUMENTO CONCILIAR 2: «AS RELAÇÕES DA IGREJA ORTODOXA COM O CONJUNTO DO MUNDO CRISTÃO»


SACRA ARQUIDIOCESE ORTODOXA DE BUENOS AIRES E EXARCADO DA AMERICA DO SUL 

DOCUMENTO CONCILIAR 3. «A AUTONOMIA E A MANEIRA DE PROCLAMÁ-LA»

Sinaxe dos Santos Apóstolos

 DOCUMENTO CONCILIAR 3. «A AUTONOMIA E A MANEIRA DE PROCLAMÁ-LA»
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ -AUTONOMY AND THE MEANS BY WHICH IT IS PROCLAIMED
 
SACRA ARQUIDIOCESE ORTODOXA DE BUENOS AIRES E EXARCADO DA AMERICA DO SUL

DOCUMENTO CONCILIAR 4: «A DIÁSPORA ORTODOXA»

diaspora-ortodoxa


DOCUMENTO CONCILIAR 4: «A DIÁSPORA ORTODOXA»
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ-THE ORTHODOX DIASPORA
SACRA ARQUIDIOCESE ORTODOXA DE BUENOS AIRES E EXARCADO DA AMERICA DO SUL 
O Santo e Grande Concílio da Igreja Ortodoxa abordou a questão da organização canônica da Diáspora Ortodoxa. Após haver debatido sobre os respectivos textos e sobre o Regulamento para o funcionamento das Assembleias Episcopais que a IV Conferência Panortodoxa pré-conciliar (Chambésy, 2009) e a Assembleia dos Primazes das Igrejas Ortodoxas Autocéfalas (21-28 de janeiro de 2016) enviaram ao Concílio, aprovou-os, com algumas pequenas emendas (…).
Seguimos traduzindo os demais documentos do Concílio
para publicação na Biblioteca de Ecclesia