Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πανορθόδοξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πανορθόδοξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)

AMEN
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ δωδεκάτην φορὰν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 21 Δεκεμβρίου 2016, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τῆν συμμετοχὴν τοῦ Πανιερωτάτου Άρχιεπισκόπου κ. Σίμωνος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), τοῦ Σεεβασμιώτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσήφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Μιχαὴλ (Ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας). 

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
π. Αυγουστίνος Μπαϊρακτάρης, Επίκουρος Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης,
«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸ ζήτημα τῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων: Ἀνάλυση, δυσκολίες, προοπτικές»

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756

Ἐπιστολὴ Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεου γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

The Canonical Orthodox Anti-proposal to the concept of the “National Church”: the Autocephalous Church


 Archim. Grigorios D. Papathomas

Ecclesiological inadequacies within the bosom of the National Church and the “weaknesses” in the reception of the Autocephalous Church)[1]
— Introduction
A. “Church at a Location” and “Epithetical Church”: How far can this Difference be taken?
• “Location” (locus) and “Epithet” in the Church designation
B. The Autocephalous Church in the bosom of the Conciliar Communion of the Locally Established Churches
I. The Constituent Elements of the “National Church”
• Theology of National Missionism
• National Ecclesiology: the founding Myth of the Diaspora
II. The Constituent Elements of the “Autocephalous Church”
• Autocephaly as Otherness and as Unity simultaneously
— Conclusion
— Bibliography

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Bartholomew: “Without Synod’s decision, discernment between orthodoxy and heresy is not possible”ANDREA TORNIELLI
VATICAN CITY,
The ecumenical Patriarch of Constantinople has written an encyclical announcing the pan-Orthodox Synod from 18 to 27 June in Crete, with a strong reference to the importance of collegiality, which spurns some extremist fringes...

Εισήγηση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου στην Σύναξη των Προκαθημένων στη Γενεύη


Παναγιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα κ.Βαρθολομαῖε,
Μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς καί ἐξιδιασμένης τιμῆς ἀντιφωνοῦντες εἰς τήν Ὑμετέραν ἐναρκτήριον προσλαλιάν, ἐκ μέρους τῆς χορείας τῶν Προκαθημένων τῶν ἑκασταχοῦ Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κατὰ πρῶτον μὲν,

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Στυλιανός Τσομπανίδης, Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση: Μια εκκλησιολογική προσέγγιση καθ’ οδόν προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο


Η εισήγηση το
υ Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ στο Συνέδριο με θέμα «Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (3-5 Δεκεμβρίου 2015)  
«Η Οικουμενική Κίνηση είναι… το μέγιστο και πολυτιμότατο εκκλησιαστικό κεκτημένο του περασμένου αιώνα· η δε τήρηση, η εμβάθυνση, ο εμπλουτισμός και η στερέωσή του συνιστούν το κυρίως οφειλόμενο των χριστιανών, πρώτιστα των ηγετών και ποιμένων αυτών, καθώς και των πάσης φύσεως θεολογικών Σχολών και Ιδρυμάτων κατά τον τρέχοντα 21ο αιώνα». Τα παραπάνω λόγια, προσώπου καταξιωμένου μέσα από την πολύχρονη και ενεργό δράση του στον οικουμενικό διάλογο, δηλώνουν ακριβώς αυτό που αποτελεί και το έργο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσον αφορά στο οικουμενικό καθήκον.

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΛΟΙΠΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

πηγή: ΘεολογικάΔρώμενα
Η εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας και Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου στο συνέδριο με θέμα: «Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» (Ἱερά Μονή Βλατάδων, 3-5 Δεκεμβρίου 2015)
Α.  Ὕστερα ἀπό τόν τελικόν καθορισμόν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Ἁ­γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὥστε νά «συνέλ­θῃ τό ταχύτερον δυνατόν» καί «αὕτη νά εἶναι βραχείας διαρ­κείας καί ἀσχοληθῇ μέ περιορισμένον ἀριθμόν θεμάτων», ὅπως δήλωσε καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων, ἡ Προ­συ­νοδική Διάσκεψις τῆς Γενεύης, τοῦ ἔτους 1976, προσδιώρισε, τόν κατά­λογο τῶν θεμάτων  τῆς Α΄ Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἐν Ρόδῳ (1961), σέ  δέκα θέματα, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν :

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥἈπόφασις τῆς Ε´ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,

Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015Δημοσιεύεται συμφώνως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ἰανουαρίου 2016Ἡ Ε´ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, ἐργασθεῖσα ἐπί τῇ βάσει τοῦ συμφωνηθέντος καί ἐγκριθέντος ὑπό τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐν Chambésy ἀπό 9ης ἕως 17ης Δεκεμβρίου 2009 κειμένου «Τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ», ἐξήτασε τάς ἐκκλησιολογικάς, τάς κανονικάς καί τάς ποιμαντικάς πτυχάς τοῦ θεσμοῦ τοῦ Αὐτονόμου, ἀνεζήτησε δέ τήν ὁμόφωνον διατύπωσιν τῆς ἑνιαίας πανορθοδόξου θέσεως ἐπί τοῦ θέματος.