Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ AΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΟYΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΑΙ IΕΡΑΡΧΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤHΣ EΚΚΛΗΣΙΑΣ


 Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τό Συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας

μέ ἀναφορά στό Οὐκρανικό ζήτημα

Μέ ἀφορμή τήν διαδικασία χορηγήσεως ἐκκλησιαστικῆς Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας νά διακόψη τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γίνεται ἔντονη συζήτηση καί διατυπώνονται διάφορες ἀπόψεις πού προκαλοῦν τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος θέτει τά πράγματα σέ τάξη καί σειρά. Καταγράφει τίς θεολογικές διαστάσεις τοῦ προβλήματος, πού δυστυχῶς ἔχει ἐμπλακεῖ σέ ἐκκλησιαστικές καί πολιτικές σκοπιμότητες. Δέν βλέπει τό  θέμα ἀποσπασματικά καί ἀπομονωμένα, ἀλλά μέσα στό σύνολο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος καί προτείνει λύση γά τό σοβαρό αὐτό ἐκκλησιαστικό ζήτημα πού δημιουργεῖ προβλήματα στίς σχέσεις μέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν λειτουργεῖ τίποτα αὐτόνομα, ἀλλά ὅλα ἔχουν μιά ἑνότητα καί ἀλληλεξάρτηση. Τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνοδικό καί ἱεραρχικό καί δέν βασίζεται σέ ἀνθρωποκεντρικές ἀρχές, ἀλλά εἶναι καρπός καί ἀποτέλεσμα τῆς ἁγιοπνευματικῆς συγκροτήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φαίνεται καθαρά στόν τρόπο τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια λειτουργεῖ τό λεγόμενο «αὐτοκέφαλο» μιᾶς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τό πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.