Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

METROPOLITAN IGNATIUS OF VOLOS ABOUT THE UKRAINIAN AUTOCEPHALY (Text+Video)


Volos Academy for Theological Studies Summer School for clergy and lay theologians of the Autocephalous Orthodox Church in Ukraine
and visit to the Ecumenical Patriarchate
June 30-July 14, 2019
Προσφωνώντας τον Παναγιώτατο, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος είπε τα εξής: 
«Παναγιώτατε, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία είκοσι χρόνια στην τοπική μας Εκκλησία, τη Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, λειτουργεί η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Στα πλαίσια της Ακαδημίας δημιουργούνται ευκαιρίες συνάντησης και διαλόγου σε διορθόδοξο επίπεδο, διαχριστιανικό και συχνά και διαθρησκειακό.
Μετά από την μεγάλη και τόσο σπουδαία απόφασή σας να παραχωρήσετε το αυτοκέφαλο στον ορθόδοξο Ουκρανικό λαό, όπως είχατε δικαίωμα, είχαμε την σκέψη, που υποβάλαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Διευθυντή της Ακαδημίας, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για συνάντηση με τους αδελφούς μας της νέας Εκκλησίας Ουκρανούς Ορθοδόξους, πιστεύοντας ακλόνητα ότι θα μπορούσε αυτό να κάνει ακόμη πιο ουσιαστική την ενότητα της κοινωνίας πλέον με το κοινό ποτήριο. Έτσι εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα που απευθύνθηκε σε θεολόγους καθηγητές και φοιτητές των Εκκλησιαστικών και Θεολογικών Σχολών της Ουκρανίας.»

Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Κωνσταντινούπολη, 14.07.2019
Addressing His All-Holiness, Metropolitan of Demetrias, Ignatios, said the following: 
''Your All-Holiness, as you know the Volos Academy for Theological Studies functions for the last twenty years as an affiliated to our local Church, the Metropolis of Demetrias and Almyros. Within the framework of the Volos Academy, various opportunities for inter-Orthodox, cross-cultural and often inter-religious encounter and dialogue have been provided.
After your great and so important decision to grant autocephaly to the Orthodox Ukrainian people, following your canonical right, we submitted to the Board of Directors and the Director of the Academy the thought, to create the necessary conditions for an encounter with our brothers of the new Ukrainian Church Orthodox, firmly believing that this could substantiate further the unity of communion in the one Eucharist. Thus, a program was planned to address professors and students of theology of the Ecclesiastical and Theological Schools of Ukraine.''
Metropolitan Ignatios of Dimitrios (Volos), 14.07.2019