Ὑπόμνημα τοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου περί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Οὐκρανικοῦ Ζητήματος