Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

TA ΣΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ


His Beatitude Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church.
The name day
Η Α. Θειοτατη Μακαριότητα ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ.Δανιηλ, άγει τα σεπτά ονομαστηρια.
May the Good Lord bless and guide him always! Many Years!
the Page Panorthodox Synod