Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

EΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ


 Russian Church launches English and Greek versions of official website
Η Επίσημη Σελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας περιλαμβάνει την ελληνική και αγγλική γλώσσα

Ελληνική:
English: