Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: ΕΠΙΦΆΝΙΟΣEpiphanij has been elected as the primate of the Orthodox Ukrainian Church
Επιφάνιος ο νέος προκαθήμενος της Ουκρανικης Εκκλησίας.αξιος!!!