Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ON THE OCCASION OF THE SYMBOLIC LAUNCHING OF THE CEMES CONFERENCE ON DEACONESSES ON ST. MARY 9 FEAST WE REPUBLISH ALL THE ENGLISH PAPERS OF THAT CONFERENCE

 
Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies
“Metropolitan Panteleimon Papageorgiou
      (cemes-en.weebly.com) 
ON THE OCCASION OF THE SYMBOLIC LAUNCHING OF THE CEMES CONFERENCE ON DEACONESSES ON ST. MARY 9 FEAST WE REPUBLISH ALL THE ENGLISH PAPERS OF THAT CONFERENCE

Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΎ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Με την ευκαιρία της συμβολικής αναγγελίας του διεθνούς συνεδρίου του CEMES για τις διακόνισσες την εορτή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η ιστοσελίδα του Κέντρου panorthodoxcemes.blogspot.gr θα αρχίσει να δημοσιεύει όλες τις εισηγήσεις στα αγγλικά.