Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ (in Russia)На заключительном торжественном заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви с приветственным словом ко всем присутствующим обратился Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

«Ваше Святейшество, братия архиереи, я прибыл по приглашению вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, чтобы принять участие в этих торжествах. И едиными усты и единым сердцем воспеть и прославить Троического Бога за благосостояние и преуспеяние в вере сестры-Церкви Российской. Это собрание подает свидетельство единства Святой Соборной и Апостольской Церкви и провозглашает то, что радость одной Поместной Церкви есть радость и других Поместных Православных Церквей».

«Эти торжества свидетельствуют о том, что Православная Церковь в России, пройдя сквозь столькие беды, осталась целой и невредимой, словно злато в горниле. И торжественно празднует сегодня знаменательное событие восстановления Патриаршества в России в XX веке».