Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

INTERNATIONAL SYMPOSIUM « CHRISTIAN EGYPT AND SYRIA AT THE DAWN OF THE 7TH CENTURY: THEOLOGICAL AND CULTURAL INTERACTIONS»


INTERNATIONAL SYMPOSIUM
« Christian Egypt and Syria at the dawn of the 7th century: Theological and Cultural Interactions»


Thursday, 23 November 2017 | 18:00-21:00
Historical Archives, University of Athens
Skoufa 45, Athens 10672

The symposium is part of the research project by Dr. Nikos Kouremenos entitled «Towards the Formation of a Coptic Identity: Τhe Rennaisance of Coptic Literature and the entourage of Patriarch Damian (578-605)» funded by The Research Centre for the Humanities (RCH) for the year 2017.

Organizer: Dr. Nikos Kouremenos (nikourem@hotmail.com)

The detailed program is coming soon.
.........................

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
"Χριστιανική Αίγυπτος και Συρία στην αυγή του 7ου αι.: Θεολογικές και πολιτισμικές διαδράσεις"

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου | 18:00-21:00
Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκουφά 45, Αθήνα 10672

Το συμπόσιο είναι μέρος του ερευνητικού προγράμματος του Δρ. Νίκου Κουρεμένου με τίτλο: "Προς τη διαμόρφωση μιας Κοπτικής ταυτότητας: Η αναγέννηση της Κοπτικής γραμματείας και το περιβάλλον του πατριάρχη Δαμιανού (578-605)" που χρηματοδοτείται από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) για το έτος 2017.

Διοργανωτής: Δρ. Νίκος Κουρεμένος (nikourem@hotmail.com)