Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

PANORTHODOX SYNOD 370.000 VIEWERS AND NEARLY 1670 ARTICLES AND POSTSThis site, exclusively designed for the Holy and Great Synod of the Orthodox Church, focusing on an in-depth study of its pre-conciliar documents, as well as the serious and in-time information about it, has reached 370.000 viewers around the globe and 1564 like of page.


The Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies (CEMES), and the webmaster of the site, Dr. Ioannis Lotsios, are extremely grateful to all the contributors of the nearly 1670 articles and posts, as well as all the viewers, for their trust.

Η Σελίδα Panorthodox Synod του Κέντρου CEMES Ξεπέρασε τις 370.000 αναγνώσεις και έχει περίπου 1564 μέλη (Like στη σελίδα). Οπωσδήποτε η πληθώρα των άρθρων και επιστημονικών (1670..) σχολιασμών καθιστά την σελίδα πηγή επιστημονικών πληροφοριών και αναζήτησης περι των ποικίλων θεμάτων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου...... 
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Κέντρου Ομότιμο Καθηγητή κ.Πέτρο Βασιλειάδη που αγκάλιασε αυτην την πρόχειρη πρόταση και έχει πλέον αποδώσει καρπούς διεθνώς, ως τόπος επιστημονικών ενημερώσεων..
Yours sincerely,
Dr. Ioannis Lotsios